Home
Про нас
     Виробництво
     Формула успіху
Продукція
     А – Я
     ATC
     Реєстрація
     Досліди
     Публікації
Збутова мережа
Вакансії
Фармаконагляд
Контакти

ukr rus 

Формула успіху

Компанія “Інфузія” – відносно молоде підприємство на ринку України. Але навіть за відносно короткий час свого існування ми змогли досягти визнання у багатьох споживачів нашої продукції. Якщо наприкінці 2001 року ми пропонували лише один препарат, то вже сьогодні ми пропонуємо цілу групу інфузійних розчинів. Запорука успіху це постійна робота, рух вперед, самовдосконалення. Ми не зупиняємося на досягнутому. Ми молода, енергійна компанія, яка прагне найбільш гармонійно влитися в існуючий на Україні ринок. Вже зараз в процесі розробки та підготовки до серійного виробництва знаходяться декілька препаратів – інфузійних розчинів, які, на нашу думку, потрібні на ринку та будуть користуватися попитом у кінцевого споживача. Успіх, якого ми досягли, базується на деяких принципах:

1. Організаційна структура підприємства.
2. Налагодження розгалуженої мережі збуту по всіх регіонах України.
3. Кваліфікаційний підбір персоналу та поточне навчання та підвищення кваліфікації робітників.
4. Стимулююча соціальна підтримка працівників.
5. Співробітництво із науковцями, лабораторіями та університетами фармацевтичної галузі.

1. Ефективність праці кожного працівника залежить від правильності розподілу обов'язків та постановки завдань перед ними. Відомо, що чітко поставлене питання – вже майже правильна відповідь та шлях до успіху. А це, в першу чергу, залежить від керівництва компанії. Чітко сформульоване завдання та відпрацьована структура підприємства вже протягом першого року діяльності принесла свої позитивні результати. Діяльність підприємства розгалужена на окремі самостійні сегменти із вмілою координацією їх діяльності. Одним з методів співробітництва цих сегментів є так званий “мозковий штурм”. Саме співробітництво керівників різних напрямків діяльності дає оригінальні та плідні результати.

2. Використовуючи всі переваги географічного розташування, ми створили таку систему збуту - склади оптової реалізації, які б ефективно обслуговували навіть найвіддаленіші куточки нашої країни. Таким чином створена ефективна розгалужена мережа збуту в Західному, Південному та Центральному регіонах. Збутова мережа

3. Вдало підібрані кадри – запорука успіху. На сьогоднішній день працівники проходять відбір на конкурсній основі. Жорстка конкуренція завжди породжує позитивні результати. Колектив підприємства переважно складається з молодих спеціалістів. Відомо, що молодий мозок – це безперечно рухома сила будь-якого процесу. Працівники нашої компанії проходять атестацію та курси підвищення кваліфікації на кафедрах відомих науково-дослідних інститутів фармацевтичної галузі.

4. На підприємстві створені всі необхідні умови для плідної роботи. Запроваджено систему надання профілактично-лікувальних відпусток. Вводиться в дію програма страхування життя та здоров ' я працівників. На сьогоднішній день працює система заохочення провідних спеціалістів компанії. Вони мають можливість стати Акціонерами підприємства. Відомо, що мотивований працівник – це половина успіху. На підприємстві також існує гнучка система преміювання працівників. Вакансії

5. Вивчення та дослідження різних підходів до аналізу та розроблення нових лікарських засобів відбувається за допомогою ефективної координації досвіду та знань різних науковців в фармацевтичній галузі. Також ми отримуємо нові знання, використовуючи сучасну оновлену професійну літературу, Інтернет-ресурси, за допомогою співробітництва з клініками, університетами нашої та інших країн.

За цей короткий час нашого існування ми досягли певних успіхів. Нас знають, нам довіряють та рекомендують нашу продукцію, хто вже оцінив її якість. Зусилля виробничого персоналу, подальша робота торгових агентів, менеджерів збуту, та й робота всього колективу в цілому зосереджені на головному – донести до наших споживачів високоякісну продукцію, яка, перш за все, збереже здоров'я нації!